1 2 3 4 56

„Zakup sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o strukturze heksagonalnej”

Zaproszenie (pdf)

Opis zamówienia (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

 

W dniu 27.03.2015r. w Siemiątkowie odbyła się Wystawa Wielkanocna zorganizowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie. Na wystawę zgłosiło się 29 wystawców z terenu północnego Mazowsza. Jury po raz pierwszy w historii Wystawy przyznało nagrody także w kategorii dziecięcej.

W kategorii dziecięcej na najładniejszy koszyk wielkanocny reprezentantom naszej gminy udało się zająć aż dwa miejsca na podium. Najmłodsi przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy AK w Ościsłowie zajęli drugie miejsce, natomiast dzieci z sekcji plastycznej M-GOK - trzecie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Środowiskowe Ognisko Wychowawcze PROMYK.

W kategorii: dorośli nasza gmina także została nagrodzona. W konkursie na najładniejszy koszyk wielkanocny trzecie miejsce zajęli mieszkańcy Ościsłowa, którym przypadło również trzecie miejsce w konkursie na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne, przygotowane przez ościsłowski Klub Seniora.

Naszą gminę reprezentowali ponadto: sołectwo Luszewo i Klub Seniora w Glinojecku.

Dnia 23. 03. 2015 r jury w składzie:

  • Wojciech Bruździński dyrektor MGOK
  • Małgorzata Żdanowska instruktor teatralny
  • Gabriela Boniewska instruktor plastyki

dokonało oceny prac zgłoszonych na Gminny Konkurs Plastyczny „Ozdoba Wielkanocna” i przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W czwartkowe przedpołudnie – 19 marca br. odbył się reaktywowany po trzech latach „Rechot”, czyli Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Wzięli w nim udział reprezentanci przedszkoli i szkół z terenu Gminy Glinojeck oraz przedstawiciele naszej placówki. Jury w składzie: Wojciech Bruździński, Magdalena Witkowska oraz Małgorzata Żdanowska oceniało uczestników w kilku kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrodami były statuetki i dyplomy.

W piątek 13 marca i dzień później – w sobotę 14 marca, licznie zgromadzona w sali widowiskowej M-GOK’u publiczność ciepło przyjęła spektakl pt.„Ożenek” w wykonaniu lokalnego Teatru Amatorskiego. Była to już szósta inscenizacja w dorobku glinojeckich aktorów.
Sztuka jest adaptacją komedii Mikołaja Gogola pod tym samym tytułem. Opowiada o tym, jak niemłoda już Agafia Tichonowna przy pomocy swatki Fiekły szuka odpowiedniego dla siebie kandydata na męża. O rękę panny konkuruje kilku zalotników – radca dworu, egzekutor, oficer marynarki na emeryturze, kupiec oraz oficer piechoty w stanie spoczynku. Każdy z pretendujących do ręki dziewczyny ma wobec niej pewne, często wygórowane wymagania. Pełna wahań i dylematów Agafia dzięki namowom oraz intrygom występującego w roli „niedzielnego” swata Koczkariewa wybiera Podkolesina – radcę dworu. Do mariażu jednak nie dochodzi, ponieważ przyszły pan młody czmycha przez okno, pozostawiając zrozpaczoną Agafię „ na lodzie”.