1 2 3 4 5 67 8 9

Kluby Seniora z Glinojecka i Ościsłowa reprezentujące Gminę Glinojeck zaproszone przez przedstawicieli Mazowieckiej Michy Szlacheckiej uczestniczyły w Gali Szyku i Smaku 2014 odbywającej się w Skibniewie za Sokołowem Podlaskim. Nasze Kluby Seniora przygotowały stoisko z potrawami tradycyjnymi, które przypadły do gustu odwiedzającym imprezę.

Powyższe słowa św. Augustyna są doskonałym odzwierciedleniem tego, co działo się w niedzielne popołudnie 23 listopada w naszym domu kultury. Tego dnia odbywały się XXI Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada 2014”. W wydarzeniu wzięło udział pięć formacji muzycznych – trzy z Glinojecka, jedna z Ciechanowa oraz gość specjalny – chór Avetki z Warszawy.

Pokrótce tymi słowami można zobrazować uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie wraz z harcerzami z drużyny „ Płomyki Nadziei” i dziećmi z ościsłowskiego Punktu Przedszkolnego. Nad właściwym przebiegiem montażu słowno-muzycznego sprawowały pieczę przedstawicielki kadry pedagogicznej: Anna Radziejewicz, Magdalena Witkowska, druhna Katarzyna Wachnik oraz Bożena Załuska. Doskonale przygotowany program artystyczny spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widowni i był gromko oklaskiwany.

W czwartek 6 listopada, w Glinojecku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pt.: ,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Organizatorem Targów było Stowarzyszenie ,,Radomskie Centrum Przedsiębiorczości’’, a partnerem pozafinansowym wydarzenia była nasza gmina. Natomiast Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała pani Elżbieta Szymanik. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury również wziął udział w Targach, wspierając je występami artystycznymi Klubu Seniora.