1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

W dn. 24.10.2014 na hali sportowej oraz w salach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku odbyła się trzecia edycja Konkursu, dotyczącego zagadnień związanych z działalnością Unii Europejskiej. Organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku z inicjatorką przedsięwzięcia, Małgorzatą Iwańską na czele. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Jarosław Kalinowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Sławomir Morawski oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Partnerami Konkursu byli: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mazowiecka Izba Rolnicza, Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Pfeifer & Langen Polska S.A., Liceum Ogólnokształcące im. W.S. Reymonta w Glinojecku, Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku. Sponsorami Konkursu była Firma RONOMLEX oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W ubiegłą sobotę, tj. 18 października w naszej placówce swoje święto obchodzili seniorzy, czyli Kluby Seniora z Glinojecka i Ościsłowa oraz członkowie Związku Emerytów i Rencistów w Glinojecku. 

Na uroczystości, jak zawsze, powitali gości burmistrz Waldemar Godlewski oraz Wojciech Bruździński – dyrektor naszego domu kultury. Złożyli oni najserdeczniejsze życzenia seniorom i zaprosili ich do wspólnej zabawy. Do powinszowań dołączyła się również sekretarz gminy – Zenona Babicz. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała Małgorzata Iwańska.

W dniu dzisiejszym tj. 27.08.2014 dobiegły końca wakacyjne Dni z Kulturą.  Zakończyliśmy je dwudniowymi warsztatami teatralnymi dla dzieci. Najmłodsi mieli możliwość zapoznania się z kilkoma rodzajami widowisk teatralnych ( pantomima, teatr cieni i teatr kukiełkowy) oraz funkcjami w teatrze. 

W dniu pierwszym uczestnicy warsztatów sami przygotowywali scenografię i dekoracje oraz tworzyli kukiełki. Ukoronowaniem zabawy była realizacja przedstawienia pt. ”Baśń o Smoku Wawelskim”.