1 2 3 4 5 67 8 9

Powyższe słowa św. Augustyna są doskonałym odzwierciedleniem tego, co działo się w niedzielne popołudnie 23 listopada w naszym domu kultury. Tego dnia odbywały się XXI Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada 2014”. W wydarzeniu wzięło udział pięć formacji muzycznych – trzy z Glinojecka, jedna z Ciechanowa oraz gość specjalny – chór Avetki z Warszawy.

Pokrótce tymi słowami można zobrazować uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie wraz z harcerzami z drużyny „ Płomyki Nadziei” i dziećmi z ościsłowskiego Punktu Przedszkolnego. Nad właściwym przebiegiem montażu słowno-muzycznego sprawowały pieczę przedstawicielki kadry pedagogicznej: Anna Radziejewicz, Magdalena Witkowska, druhna Katarzyna Wachnik oraz Bożena Załuska. Doskonale przygotowany program artystyczny spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widowni i był gromko oklaskiwany.

W czwartek 6 listopada, w Glinojecku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pt.: ,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Organizatorem Targów było Stowarzyszenie ,,Radomskie Centrum Przedsiębiorczości’’, a partnerem pozafinansowym wydarzenia była nasza gmina. Natomiast Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała pani Elżbieta Szymanik. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury również wziął udział w Targach, wspierając je występami artystycznymi Klubu Seniora.

W dn. 24.10.2014 na hali sportowej oraz w salach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku odbyła się trzecia edycja Konkursu, dotyczącego zagadnień związanych z działalnością Unii Europejskiej. Organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku z inicjatorką przedsięwzięcia, Małgorzatą Iwańską na czele. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Jarosław Kalinowski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Sławomir Morawski oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Partnerami Konkursu byli: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mazowiecka Izba Rolnicza, Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Pfeifer & Langen Polska S.A., Liceum Ogólnokształcące im. W.S. Reymonta w Glinojecku, Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku. Sponsorami Konkursu była Firma RONOMLEX oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.